Taken voor kader

Het hele HeemstedeApp-netwerk wordt aangestuurd door een klein kaderteam. De leden van het kaderteam zijn gewoonlijk ook beheerder van een wijkgroep. Het kaderteam voert een aantal taken uit:

  • Aanmeld-formulier onderhouden
  • Email-berichten beantwoorden
  • FaceBookpagina HeemstedeApp voeden
  • Beheerders WhatsApp-groep beheren
  • Wanneer nodig wijkbeheerders werven
  • Contact onderhouden met de wijkbeheerders
  • Onderhouden wijkindeling (kaartje en tekstueel)
  • Contact onderhouden met gemeente en politie
  • Onderhouden website www.heemstedeapp.nl
  • Nieuwe wijkbeheerders activeren
  • Verzamelen statistieken over het aantal leden per wijk
  • Bijeenkomsten verzorgen voor de wijkbeheerders
  • Toezien op naleving privacy-wetgeving
  • Overige beleidsmatige taken