Taken voor kader

Het hele HeemstedeApp-netwerk wordt aangestuurd door een klein kaderteam. De leden van het kaderteam zijn gewoonlijk ook beheerder van een wijkgroep. Het kaderteam voert een aantal taken uit:

 • Aanmeld-formulier onderhouden
 • Email-berichten beantwoorden
 • FaceBookpagina HeemstedeApp voeden
 • Beheerders WhatsApp-groep beheren
 • Wanneer nodig wijkbeheerders werven
 • Contact onderhouden met de wijkbeheerders
 • Onderhouden wijkindeling (kaartje en tekstueel)
 • Contact onderhouden met gemeente en politie
 • Onderhouden website www.heemstedeapp.nl
 • Nieuwe wijkbeheerders activeren
 • Verzamelen statistieken over het aantal leden per wijk
 • Bijeenkomsten verzorgen voor de wijkbeheerders
 • Toezien op naleving privacy-wetgeving
 • Overige beleidsmatige taken