Structuur

De structuur van HeemstedeApp is eenvoudig. Er zijn een 30-tal wijkgroepen. Deze wijkgroepen worden beheerd door wijkbeheerders. Deze wijkbeheerders ontvangen de nieuwe aanmeldingen vanuit de website. Deze website wordt verzorgd door het kader-team.

Beheerders zijn in principe lid van alle wijkgroepen rondom hun eigen wijk. Wanneer alarm wordt geslagen in hun eigen groep, dan kan een beheerder dit bericht desgewenst direct doorzetten naar die omliggende wijkgroepen. Ook wanneer alarm wordt geslagen in een omliggende wijkgroep, kan een beheerder dit bericht overnemen naar de eigen groep.

Wanneer alarm wordt geslagen in een groep, dan kan een beheerder in de groep het bericht doorzetten naar de beheerders-app van Heemstede. Alle wijkbeheerders zijn lid van deze groep en kunnen desgewenst zo'n alarmbericht doorzetten naar hun eigen groep.

De politie is enkel lid van de beheerders-app en kan hier berichten plaatsen. Dit gebeurt met een mobiele telefoon die op de meldkamer ligt. In de praktijk blijkt deze helaas te vaak uit te staan. De politie leest de groep sowieso niet mee en onderneemt dus ook geen actie op grond van berichten in deze groep. De politie is geen lid van de wijkgroepen.

Het kader-team is bereikbaar op info@heemstedeapp.nl en handelt alle vragen, opmerkingen en klachten af. Het kader-team streeft ernaar voor alle wijken voldoende beheerders te vinden en biedt ondersteuning voor de beheerders in deze wijken. Het kader-team is het aanspreekpunt voor de gemeente en politie alsook voor alle wijkbeheerders. Het kader-team probeert hen periodiek bij elkaar te krijgen tijdens een beheerdersbijeenkomst.

Social media

Urgente berichten worden in de wijkgroepen verspreid met WhatsApp. Deze app wordt door heel veel mensen gebruikt. Het communiceren in de buurtpreventiegroepen zal dan ook weinig problemen opleveren voor de leden. Een WhatsApp-bericht meldt zich direct op de telefoon, dit is noodzakelijk om urgente berichten snel te kunnen delen.

Minder urgente berichten worden gedeeld op de Facebook pagina van HeemstedeApp. Een aantal beheerders kan op Facebook berichten plaatsen. Daarnaast kunnen alle bezoekers hier een bericht achterlaten. De Facebookredactie kan zo'n bericht eventueel delen op de timeline van de HeemstedeApp Facebook-pagina. Het bereik van de HeemstedeApp facebookpagina is

Zodra een bericht wordt geplaatst op de timeline van HeemstedeApp, dan wordt er direct hierover een Twitter-bericht verstuurd.

Voor de beheerders zijn er nog twee extra platformen: een beheerders WhatsApp groep die vooral wordt gebruikt om urgente berichten te delen die meerdere wijken aangaan. En er is voor de beheerders een besloten Facebook-groep ingericht. Deze wordt gebruikt voor overleg en vragen.

Er zijn vele andere buurtpreventie-oplossingen, ook in Heemstede. Deze vergen een aparte app en hebben daarnaast bij lange na niet zoveel leden als HeemstedeApp. Deze alternatieve oplossingen bieden wel meer sociale interactie dan HeemstedeApp. Een aantal beheerders zijn ook lid van deze andere oplossingen. De kans dat we meldingen mislopen wordt daardoor kleiner.

HeemstedeApp is een burgerinitiatief en wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Hierbij wordt HeemstedeApp op verschillende manieren ondersteund door de gemeente en de politie. Meehelpen met HeemstedeApp kan altijd. Er is steevast wat te doen. Het is niet mogelijk stage te lopen bij HeemstedeApp.