Beheerwerk is niet veel werk

Als burgerinitiatief is HeemstedeApp een groot succes gebleken. Ruim 10% van de bewoners in Heemstede is lid geworden van een of meerdere groepen. Dit is mogelijk dankzij een groot aantal burgers in Heemstede die als vrijwilliger de schouders hieronder hebben willen zetten. U kunt hieraan meehelpen door wijkbeheerder te worden. Op het kaartje met de wijken is direct te zien in welke wijken hulp gevraagd wordt. U bent in principe heel weinig tijd hieraan kwijt, gewoonlijk zeg een kwartiertje per maand. Maar dit werk moet wel gebeuren. We verwachten van de groepen niet dat er dienstroosters worden opgesteld: elke beheerder doet wat hij kan en niet meer dan dat. Van de groepsleden wordt ook een zekere verantwoordelijkheid verwacht. Wil je wel beheertaken verrichten in jouw groep, stuur dan een bericht naar info@heemstedeapp.nl.

De leden van HeemstedeApp verzorgen daarnaast de FaceBook pagina Heemstede buurtapp voor niet-urgente berichten. Een kleine redactie verzorgt de berichten op deze FaceBook pagina. Zij stellen zelf de teksten samen of zetten teksten van andere pagina's of websites door. Ze kijken hierbij uit geen inbreuk te maken op eventuele auteursrechten. Het bereik van deze FaceBook-pagina is groot en een aantal berichten op deze pagina zijn zelfs overgenomen door de regionale media. De tijdsinvestering is minimaal, er zijn in principe geen redactievergaderingen, hooguit wat overleg via WhatsApp of telefoon. In de meeste gevallen doen de redactieleden wat zij nodig vinden en niet meer dan dat. Lijkt het jou wat om mee te doen in deze redactie, stuur dan een bericht naar info@heemstedeapp.nl.

Tot slot is er nog een zng. kader. Deze vrijwilligers proberen HeemstedeApp als geheel draaiende te houden. Zij onderhouden het contact met de gemeente en politie, geven invulling aan deze website en ondersteunen de wijkbeheerders en facebook-redactie. In overleg met elkaar proberen zij het beleid te bepalen en proberen hierbij de wijkbeheerders bij te betrekken. Een aantal wijkbeheerders wil graag meepraten hierbij, een aantal andere wijkbeheerders heeft hier geen interesse in. Dat is allebei goed: eenieder doet wat hij of zij kan en wil en niet meer dan dat. Daarnaast ziet dit kader toe dat alle wijkgroepen goed blijven draaien, dat nieuwe leden tijdig worden ingevoegd etc. Ben je geïnteresseerd om het kader te versterken, stuur dan een bericht naar info@heemstedeapp.nl.