Preventiegroep splitsen

Technisch kan een preventie-groep maximaal 256 leden bevatten. In de praktijk zijn kleinere groepen handzamer voor de beheerders. Meldingen in grotere groepen hebben juist weer een groter effect. Hier een goed evenwicht in vinden is een taak voro de wijkbeheerders. Zij besluiten zelf wanneer ze hun groep willen splitsen. Een splitsing is altijd geografisch, dus bv. in het noordelijke deel van de wijk en het zuidelijke deel van de wijk.

Stel we hebben de wijk genaamd Duinenbuurt die te groot dreigt te worden. Je wil die gaan splitsen in Oost en West. Hoe kun je dat aanpakken?

 1. Maak een WhatsApp-groep aan genaamd Duinenbuurt Oost.
 2. Neem alle beheerders van de groep Duinenbuurt over zodat zij ook beheerder in Duinenbuurt Oost worden
 3. Maak in de groep Duinenbuurt in één enkel bericht de splitsing bekend, bv:
  Een dienstmededeling: de groep Duinenbuurt groeit uit zijn voegen. Daarom moeten we de groep splitsen. Dit doen we door de wijk te splitsen in Duinenbuurt Oost en West. Als grens hanteren we de Zeeweg. De bewoners in Duinenbuurt Oost kunnen lid worden van de groep Duinenbuurt Oost door in te gaan op de uitnodiging die zo volgt. De bewoners in Duinenbuurt West hoeven niets te doen: deze groep zal worden hernoemd naar Duinenbuurt West.
 4. In WhatsApp open de groep Duinenbuurt Oost
 5. Tik aan het onderwerp van de groep (Duinenbuurt Oost)
 6. Tik aan "Uitnodigen voor groep via koppeling" - wanneer deze er niet staat, tik dan eerst aan: "Voeg deelnemers toe"
 7. Tik aan "Deel Koppeling"
 8. Kies WhatsApp
 9. Kies de groep "Duinenbuurt"
 10. Hernoem de groep Duinenbuurt naar Duinenbuurt West

Inderdaad zullen een aantal mensen in zowel Duinenbuurt Oost als West lid blijven. De verwachting is dat ze vanzelf een keer de oude wijk zullen verlaten. Of je verwijdert de mensen die overgestapt zijn zelf uit de oude groep. Dit is aan jou.

Zodra een groep wordt gesplitst, geef dit dan ook door aan het kader via info@heemstedeapp.nl. Het kader zorgt er dan voor dat de website, het kaartje en het aanmeldformulier worden aangepast.