Aangifte doen

Aangifte doen is onderdeel van preventie! Want mede op basis van de aangiftes beslist de politie hoe zij haar aandacht verdeelt over Heemstede. Een veilig idee.

Daarnaast, zonder aangifte kan iemand soms niet veroordeeld worden door de rechter. En zonder aangifte kunt u vaak niet terecht bij uw verzekeringsmaatschappij.

Maar eerlijk is eerlijk: bij de politie komen per jaar 1,2 miljoen aangiftes binnen - die kunnen ze niet allemaal onderzoeken. De aangiftes worden wel goed doorgelezen op zoek naar aanknopingspunten waarna de politie overlegt met het Openbaar Ministerie welke zaken meteen worden opgepakt en welke (nog) niet. Het maakt dus verschil of in de aangifte informatie zit waar de politie wat mee kan; een signalement van een dader of bijvoorbeeld inbraaksporen.

Aangiftes met informatie

Aangiftes waarbij sprake is van concrete informatie over een dader worden altijd onderzocht. Maar omdat het aanbod soms groter is dan de beschikbare politiecapaciteit overlegt de politie met het Openbaar Ministerie welke eerst worden opgepakt en welke later. De politie kijkt daaarbij naar de ernst van het feit, de impact van het misdrijf op slachtoffers én de actuele urgentie. Inbraken en overvallen worden bijvoorbeeld direct opgepakt en dan blijft een diefstal even liggen. En een stalkingzaak kan zo urgent zijn dat het, om verdere escalatie te voorkomen, nodig is om de zaak direct op te pakken.

Aangiftes zonder informatie

De politie leest alle aangiftes die binnenkomen goed door om te kijken of er iets in staat over een mogelijke dader. En om te kijken of het zin heeft om een sporenonderzoek te doen. Zijn er geen aanknopingspunten, dan stelt de politie helaas geen verder onderzoek in.

Voor niets aangifte doen?

Maar doet u dan voor niets aangifte? Nee! Aangiftes zonder informatie zijn wél heel erg belangrijk voor de politie. Stel dat er in uw buurt ineens heel veel aangiftes binnenkomen, dan weet de politie daardoor waar ze extra moet surveilleren.

Wanneer een aangehouden inbreker bekent dat hij ook nog ergens anders - bijvoorbeeld bij u - heeft ingebroken terwijl u daar geen aangifte van heeft gedaan, dan gaat hij daarvoor gewoon vrijuit bij de rechter. Doe dus altijd aangifte!