Uitleg

Met de WhatsApp preventiegroepen kunnen urgente berichten snel worden gedeeld binnen de eigen wijkgroep en zelfs buiten deze groep. Ieder lid van de groep mag dergelijke berichten plaatsen, bv. zodra rare gedragingen op straat worden gezien. De preventiegroepen zijn wel zo stil mogelijk: alleen urgente berichten zijn welkom en zinnige reacties hierop. De beruchte duimpjes, discussies enz. zijn nadrukkelijk niet welkom op de preventiegroepen.

Lid worden

Bij HeemstedeApp worden bewoners lid van de eigen wijkgroep. Bewoners die op de grens met een andere wijk wonen, kunnen ervoor kiezen om ook in die andere wijk lid te worden.

Beheer

Een of meerdere leden vanuit de eigen wijkgroep voeren het beheer over de groep. Zij voegen de nieuwe leden toe. Daarnaast zijn zij in staat om leden te verwijderen wanneer deze zich niet aan de afspraken houden.

Beheerders zijn daarnaast lid van de preventiegroepen van de wijken om de eigen wijk heen. Daardoor kunnen zij eventuele berichten uit die groepen doorzetten naar de eigen groep. Of berichten uit de eigen groep doorzetten naar de buur-groepen.

Beheerders zijn ook lid van de beheerders-WhatsApp groep. In deze groep plaatsen de beheerders de wijkoverstijgende berichten. Andere beheerders kunnen er dan voor kiezen deze berichten over te nemen naar hun eigen wijk.

Als een melding is afgerond of opgelost dan is het wenselijk dat een beheerder nog een afmelding doet in de groep. Hierna verwachten we dat het weer stil is. Geen duimpjes in de groep!

Voor de taken van de wijkbeheerder is een aparte pagina opgezet. Lijkt veel maar stelt bijna niets voor.

Werking melding

Allereerst, bij een melding gaan we er gewoonlijk van uit dat 112 al is gebeld.

Een melding in de groep kan vragen oproepen bij anderen. Een vraag stellen mag, daarop volgt liefst een kort antwoord. Probeer de reacties tot een minimum te beperken. Probeer de groep zo stil mogelijk te houden.

De melding kan terecht komen in omliggende groepen of zelfs bij groepen aan de andere kant van Heemstede. Dit kan heel snel gaan maar dit is niet gegarandeerd.

FaceBook

Voor niet urgente meldingen bestaat er een HeemstedeApp FaceBook-pagina. Complimenten, kritiek enz. zijn hier ook welkom. Duimpjes ook.

De besloten facebook groep "HeemstedeApp Beheerdersoverleg" is er voor alle wijkgroepsbeheerders om niet-urgente berichten uit te kunnen wisselen.

Omliggende gemeentes

Wijjkbeheerders van preventiegroepen in de omliggende gemeentes zijn welkom om lid te worden van de aangrenzende wijkgroepen in Heemstede. Graag worden de beheerders van die wijken ook lid van uw groep.  Wijkbeheerders in een omliggende gemeentes kunnen even contact met ons opnemen hierover via info@heemstedeapp.nl.

Ondersteuning

De Heemstede buurtapp HeemstedeApp is een burgerinitiatief. Er is geen helpdesk voor technische ondersteuning en ook geen telefoonnummer waar u naar toe kunt bellen voor eventuele hulp.

Om u toch een beetje op weg te helpen voorzien we wel een aantal eenvoudige handleidingen. Heeft u suggesties voor toevoegingen of aanpassingen dan vernemen we deze graag van u.

WhatsApp

Om lid te worden van de buurtpreventiegroepen in Heemstede dient u te beschikken over de WhatsApp-software. Deze is uitsluitend beschikbaar voor smartphones. De software is gratis te verkrijgen en gebruiken. Wat meer uitleg staat op onze WhatsApp uitlegpagina.

Taken wijkbeheerder

Een wijkbeheerder is een lid van de eigen wijkgroep met beheerrechten in de groep. De wijkbeheerder verzorgt het toevoegen van nieuwe leden, neemt berichten over uit andere groepen en let er op dat het rustig blijft in de groep. De volledige takenlijst staat hier.

Aangifte doen

Een vaak gehoorde kreet: "aangifte doen heeft toch geen zin". Trap er niet in, het heeft wel degelijk zin. We leggen hier uit hoe dat zit.

Politie

Meer uitleg hoe het nou zit met de politie vindt u hier op onze site.

Niet urgente berichten

Voor niet-urgente berichten kunt u terecht op de HeemstedeApp Facebookpagina.

Andere netwerken

Naast de buurtpreventienetwerken zijn er ook in Heemstede nog meer alarmeringsnetwerken actief. Dit zijn Burgernet, Amber Alert, en NL-Alert. Zie verder op de politie-pagina.