Inleiding

HeemstedeApp is de naam gegeven aan een burgerinitiatief gestart en verzorgd door enkele Heemsteedse burgers. HeemstedeApp is geen formele organisatie en beschikt niet over een organisatiestructuur. HeemstedeApp fungeert als een verregaand geautomatiseerd overkoepelend platform voor de verschillende buurtpreventiegroepen in Heemstede.

In de Heemsteedse wijken zijn buurtpreventiegroepen actief. Dit zijn eveneens burgerinitiatieven, elk beheerd door één of meerdere Heemsteedse burgers. Ook hier is geen sprake van een formele organisatie noch van enige organisatiestructuur.  Deze buurtpreventiegroepen opereren zo veel mogelijk autonoom maar kunnen eventueel worden ondersteund door  HeemstedeApp.

Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn op deze Heemsteedse buurtpreventie-oplossing. Hiervoor is assistentie gevraagd aan ondermeer de gemeente. Desalniettemin willen we graag delen hoe we met uw informatie omgaan.

Aanmeldprocedure

Via de website van HeemstedeApp kunt u zich aanmelden voor de wijkgroepen. Dit gebeurt via een webformulier. Nadat u het webformulier hebt ingevuld wordt uw inzending verstuurd naar de Google mailbox van HeemstedeApp zelf alsook de beheerders van de wijk waarvoor u zich aanmeldt.Dit gebeurt zowel als onderdeel van het bericht alswel middels een digitaal visitekaartje (VCard). Er is gekozen voor deze methodiek om het toevoegen van gebruikers voor de wijkbeheerders zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarnaast worden uw gegevens in een database bewaard op de website van HeemstedeApp: wanneer het het verzenden van de genoemde emails om welke reden dan ook niet lukt beschikken we hierdoor nog over een backup.

NB. De HeemstedeApp website is beveiligd met SSL-encryptie. Uw bezoek aan de website is hierdoor vrijwel niet af te luisteren. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het aanmeldformulier.

Gegevens

U bent bij uw aanmelding verplicht onderstaande gegevens op te geven:

  • uw naam
  • uw mobiele telefoonnummer
  • de wijk waarvoor u zich aan wenst te melden
  • de reden waarom u zich aanmeldt

U kunt daarnaast vrijwillig uw adres-informatie en e-mailadres opgeven. Het is mogelijk dat de wijkgroepbeheerders  deze informatie alsnog bij u opvragen. Hiermee trachten zij te voorkomen dat ongewenste personen - bijvoorbeeld personen van buiten de wijk - lid worden van de groep. De wijkgroepbeheerders staat het vrij een eigen beleid hierin te voeren. HeemstedeApp vervult hierin hooguit een adviserende rol.

 

 

Opslag gegevens

Bij HeemstedeApp wordt de eerder genoemde e-mail met uw aanmelding gearchiveerd in Google Mail, hier wordt verder niets mee gedaan tenzij noodzakelijk, bv. u meldt dat u zich aangemeld heeft maar daarna nooit bent toegevoegd aan de groep. Met behulp van deze gearchiveerde e-mail kunnen wij dan actie ondernemen dan wel inzien waarom het toevoegen niet is gelukt.

De aanmeldgegevens worden daarnaast bewaard in een database-tabel op de HeemstedeApp website. We streven ernaar oudere records in deze tabel periodiek te verwijderen, als in enkele malen per jaar. We overwegen dit te automatiseren. Wanneer de aanmeldprocedure voldoende betrouwbaar blijkt dan zullen we overwegen af te zien van het opslaan van de gegevens in de database.

Uw aanmelding wordt verstuurd naar de wijkgroepbeheerder(s), als e-mail met daaraan toegevoegd een digitaal visitekaartje (VCard). Alvorens de wijkbeheerder u toe kan voegen aan de WhatsApp preventiegroep dient deze uw gegevens toe te voegen aan het adresboek in de eigen telefoon. Vanuit HeemstedeApp adviseren wij de wijkbeheerders geen administratie bij te houden van de leden in de groep.

Gegevens van wijkgroepbeheerders, facebookbeheerders en kaderleden alsook de kandidaten hiervoor bewaren we in documenten binnen Google Drive. Hierdoor kunnen we deze informatie snel raadplegen wanneer nodig. De gegevens in Google Drive en Google Mail zijn uitsluitend te raadplegen door de kaderleden van HeemstedeApp.

Inzage in uw gegevens

U kunt via info@heemstedeapp.nl een verzoek doen om een overzicht te verkrijgen van alle informatie die HeemstedeApp over u heeft opgeslagen. Wij sturen u deze informatie zo snel mogelijk toe. Aangezien HeemstedeApp een burgerinitiatief is en wordt verzorgd door vrijwilligers zijnde burgers in Heemstede kan hier enige tijd overheen gaan. We streven naar een termijn van maximaal drie weken.

Het is niet mogelijk om via HeemstedeApp na te gaan welke informatie de wijkgroepbeheerders over u hebben opgeslagen. Hiertoe dient u contact met hen opnemen. U kunt via de website van HeemstedeApp eenvoudig contact opnemen met de actuele beheerders van de groep.

Vergeetrecht

U kunt HeemstedeApp via info@heemstedeapp.nl het verzoek doen alle informatie over u te verwijderen. Wij zullen u  zo snel mogelijk hierover berichten. Aangezien HeemstedeApp een burgerinitiatief is en wordt verzorgd door vrijwilligers zijnde burgers in Heemstede kan hier enige tijd overheen gaan. We streven naar een termijn van maximaal drie weken.

Bij een verwijder-verzoek zullen wij overwegen de wijkgroep(en) waarin u actief bent dan wel was in te lichten over uw verwijderverzoek.

Cookies

De website HeemstedeApp maakt gebruik van analytische cookies teneinde het aantal website bezoekers inzichtelijk te maken en om het gebruik van de website te verbeteren. De data wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden en wordt niet gedeeld met derden.

 

Aansprakelijkheden

De kaderleden van HeemstedeApp, de facebook-redacteuren en de wijkgroepbeheerders aangesloten bij HeemstedeApp erkennen geen enkele aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. Het burgerinitiatief HeemstedeApp bestaat zoals het is en er worden geen garanties geboden. Eenieder aangesloten bij HeemstedeApp zet zich binnen eigen kunnen en mogelijkheden in voor HeemstedeApp.