Links

Een overzicht links naar andere relevante websites.

Stichting WABP

Stichting WABP is een belangenbehartiger voor de WhatsApp buurtpreventiegroepen in Nederland. Zo beschikt de website over een interactieve kaart met daarop zo'n 8.000 WhatsApp buurtpreventiegroepen. HeemstedeApp is hier te vinden als één grote groep voor heel Heemstede. WABP verzorgt op FaceBook een besloten discussieplatform voor beheerders van WhatsApp preventiegroepen. En WABP verkoopt WABP WhatsApp BuurtPreventie-stickers.
wabp.nl

Alerte Buren

Alerte Buren is een uiting van RB Creations. Zij verkopen Buurtpreventie stickers die zich niet specifiek op WhatsApp richten. Daarnaast beschikt deze website een interactieve kaart met daarop zo'n 40.000 preventiegroepen waarbij deze kaart zich niet beperkt tot enkel de WhatsApp buurtpreventiegroepen. Alle individuele wijkgroepen aangesloten bij HeemstedeApp zijn op deze kaart te vinden.
www.alerteburen.nl