Wijkindeling

In overleg met de wijkagent is deze wijkindeling tot stand gekomen. Voor de opdeling is gebruik gemaakt van natuurlijke grenzen, strategische keuzes en geografische grenzen. Een aantal wijken zijn nadien gesplitst.

Na het klikken op een wijk in onderstaande kaart verschijnt de naam van de groep en beheerder.

Legenda

 • Groen: Deze groep functioneert goed.
 • Geel: Deze groep heeft geen eigen beheerder en wordt nu beheerd vanuit een buurgroep. De groep functioneert hierdoor mogelijk niet optimaal. Wil je als bewoner van deze groep enige beheertaken op je nemen, mail dan even naar info@heemstedeapp.nl.
 • Rood: Deze groep heeft geen eigen beheerder en wordt minimaal beheerd. De groep functioneert hierdoor mogelijk niet optimaal. Wil je als bewoner van deze groep enige beheertaken op je nemen, mail dan even naar info@heemstedeapp.nl.
 • Paars: Deze groep is niet aangesloten op HeemstedeApp. Er is geen melding-uitwisseling met deze groep.

Omliggende wijken

Iedere wijkbeheerder is in principe ook lid van de groepen om de eigen wijk heen. Hierdoor kunnen berichten snel van wijk naar wijk worden doorgezet.

We streven er naar om dit ook te doen met de gemeentes om Heemstede heen, te weten:

 • Aerdenhout
 • Bennebroek
 • Cruquius - samenwerking gerealiseerd
 • Haarlem Zuid
 • Schalkwijk
 • Vogelenzang
 • Zandvoort & Bentveld - samenwerking gerealiseerd

Beheert u een WhatsApp groep grenzend aan Heemstede en lijkt het u ook een goed idee om samen te werken, neemt u dan eens contact met ons op.

Overigens zijn alle wijkbeheerders in principe ook lid van de beheerdersgroep: meldingen die mogelijk heel Heemstede aangaan worden hier gemeld waardoor beheerders die meldingen snel door kunnen zetten. Deze beheerdersgroep is niet bedoeld voor beheerders van buiten de gemeente. 

Wijken in Heemstede

Inmiddels bij HeemstedeApp aangesloten wijken

 • Berkenrode, onderdeel van de groep Schrijverswijk
 • Blekersvaartbuurt
 • Bloemenbuurt, Zandvoortselaan Noord
 • Botanici-buurt, onderdeel van de groep Van Merlenbuurt
 • Bouwmeesterbuurt
 • Centrum Noord, Landzichtlaan e.o. - beheerders uit eigen wijk gezocht
 • Centrum Oost - ondersteuning beheer gewenst
 • Centrum West - ondersteuning beheer gewenst
 • Componistenbuurt Noord - ondersteuning beheer gewenst
 • Componistenbuurt Zuid
 • Crayenester Noord
 • Cruquiushaven - Bewoners kunnen aansluiten bij Indische Buurt Oost
 • De Glip West, Prinsenlaan e.o.
 • De Glip Zuid, gevogeltebuurt
 • Dichtersbuurt, Vondelkade e.o.
 • Franz Lehérlaan
 • Geleerdenwijk Noord
 • Geleerdenwijk Oost
 • Geleerdenwijk West
 • Hageveld / Nijverheidsweg - bewoners kunnen aansluiten bij de Bouwmeesterbuurt
 • Indische buurt Noord
 • Indische buurt Oost
 • Indische buurt Zuid
 • Manpadslaan - Onderdeel van de groep De Glip West
 • Merlenhoven - beheerders uit eigen wijk gezocht
 • Oude Dorp, Wilhelminaplein e.o.
 • Provinciënbuurt
 • Raadspensionarissenbuurt, Koediefslaan, Lanckhorstlaan e.o.
 • Rivierenbuurt - ondersteuning beheer gewenst
 • Schilderbuurt Oost
 • Schilderbuurt West, Jan van Goyenstraat e.o.
 • Schrijverswijk en Berkenrode, Zandvoortselaan Zuid
 • Spaarneborgh
 • Spoorwegkwartier
 • Staatsliedenbuurt Noord
 • Staatsliedenbuurt Zuid, Troelstralaan e.o.
 • Van Merlenbuurt, Botanici-buurt en de Van Merlenlaan - beheerders uit eigen wijk gezocht
 • Verzetsliedenbuurt, onderdeel van de groep Van Merlenbuurt
 • Vogelpark De Eilanden en Haringbuys
 • Vogelpark Pelikaan (nog niet actief)

Een goed beheerde groep vergroot de veiligheid in uw wijk aanzienlijk.  Interesse om eventueel een beheerderstaak op u te nemen? Het is heel weinig werk. Kijk dan even op: taken voor de beheerder.

Niet aangesloten wijken

 • Groenendaalkwartier

In het Groenendaalkwartier is sinds 2010 al een prima preventiegroep actief maar zij wensen geen aansluiting op HeemstedeApp. Aanmelden kan uitsluitend via de website van het Groenendaalkwartier zelf en staat alleen open voor bewoners binnen deze wijk. Het Groenendaalkwartier ontvangt geen meldingen vanuit HeemstedeApp. Omgekeerd worden meldingen vanuit het Groenendaalkwartier niet doorgezet naar de andere wijken. HeemstedeApp staat hier wel voor open.