Collectes en colportage

In Heemstede is een vergunning verplicht voor:

  • Collecteren aan de deur
  • Het werven van donateurs aan de deur
  • Verkoop aan de deur (venten)

Dit geldt ook voor kinderen die langs de deur komen voor stroopwafels of een sponsorloop.

Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt het niet, vraag dan om legitimatiebewijs en vergunning. Kan er geen vergunning worden overlegd dan mag u de politie bellen (0900-8844). Wordt u bedreigd of er is sprake van spoed bel dan 112. Probeer bij uw melding een signalement te geven alsook de looprichting.

Berichten over collectes, werving van donateurs enz. horen gewoonlijk niet thuis in de wijkgroepen.

Alleen wanneer de persoon aan de deur echt frauduleus lijkt of wanneer u de situatie als dreigend hebt ervaren mag wel melding worden gedaan in de wijkgroep.

Op de website van ConsuWijzer staan de rechten die u als koper heeft - zoals het recht op informatie en het recht op bedenktijd - op heldere wijze uitgelegd.

Roosters

Met de knoppen hieronder kunt u het actuele vergunningenoverzicht en het collecterooster bekijken. De vrije-periodes in het collecte-rooster zijn bedoeld voor plaatselijke instellingen en instellingen die niet in het landelijk collecterooster zijn opgenomen. Ook deze zijn vergunningplichtig.

Gemeente legt uit

Heemstede heeft zoals alle gemeenten in Nederland regels over collecteren/werven donateurs opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarnaast is er een artikel over het venten.

Voor het collecteren of werven van donateurs is wel een vergunning nodig maar er worden geen leges in rekening gebracht. De gemeente heeft dus geen inkomsten hieraan. Reden hiervoor is dat sprake is van een ideeel, goed doel.

Voor het venten is eveneens een vergunning nodig. Dit zijn meestal bedrijven en dus het commercieel. Voor zo'n vergunning worden wel leges in rekening gebracht. Die leges zijn echter niet hoog, dus van een inkomstenbron kun je niet spreken. 

Een colpoteermenietregister of belnietaanregister zoals bestaat (nog) niet.

Iemand die langs de deur komt om te collecteren / donateurs te werven of te verkopen (venten) kunt u dus om een vergunning vragen.

Als de collecterende/ ventende organisatie geen vergunning kan tonen, dan kunt u een melding doen bij de politie (met signalement en locatie) via 0900-8844.