Afspraken

Afspraken voor HeemstedeApp in het algemeen en de bijbehorende Whatsapp groepen:

 • Heemstedeapp is een burgerinitiatief
 • Denk in eerste instantie altijd eerst om uw eigen veiligheid
 • Gebruik de SAAR methode!
 • Meld alleen de volgende situaties in de groep:
  • Verdachte personen in de wijk
  • Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, deze delen wij wel via social media)
  • Diefstal of inbraak
  • Beroving
  • Doorrijden na een aanrijding
  • Medische noodsituaties, verzoeken ehbo, reanimatie / AED
 • Bel bij alle bovenstaande situaties 112, zeker indien er spoed is. In overige gevallen volstaat 0900-8844
 • Geef in de whatsapp groep door als u politie heeft gebeld, dit voorkomt onnodig veel telefoontjes
 • Politie komt alleen in actie nadat er 112 is gebeld
 • Overtreedt geen wetten/regels
 • Foto's in groep uitsluitend ten behoeve van signalement als er daadwerkelijk een verdachte situatie is. (bij twijfel bewaar foto voor politie)
 • Denk om uw taalgebruik: gebruik van vloekwoorden of discriminatie wordt niet getolereerd. 
 • Serieus gebruiken
 • Groepen zijn slapend tot er zich iets voordoet uit het lijstje hierboven
 • Maximaal 256 personen per groep
 • Er mogen meerdere deelnemers per adres aangemeld worden
 • Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Heemstede
 • Deelnemers van een wijkgroep dienen in deze wijk woonachtig te zijn (muv beheerders voor beheerderstaken)
 • Minimale leeftijd deelnemers: 16 jaar
 • Iedere groep heeft een of meerdere beheerders uit uw eigen buurt. Zij zetten zich belangenloos in voor uw wijk. Behandel ze met respect!
 • Beheerders behouden zich het recht voor om gebruikers te verwijderen uit de groep indien daar aanleiding voor is
 • Benader bij vragen over het gebruik één van de beheerders rechtstreeks ipv in de groepsapp
 • De beheerders proberen dienstmededeling te beperken tot maximaal eens per maand.

Noot: Whatsapp groepen worden niet ingezet indien er gebruik gemaakt is van wapens (vuurwapens / messen etc.)

In alle situaties welke niet benoemd zijn in bovenstaande afspraken beslist de wijkbeheerder, eventueel in samenspraak met het kader, politie en/of gemeente Heemstede.

NB. Deze afspraken kunnen op ieder moment en zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.