Achtergrond

HeemstedeApp is een burgerinitiatief, gerealiseerd met de hulp van de politie en de gemeente Heemstede. HeemstedeApp streeft naar de realisatie van actieve, gezonde en zo stil mogelijke preventiegroepen in alle Heemsteedse wijken en buurten. Daarnaast streeft HeemstedeApp naar het snel kunnen delen van meldingen tussen de groepen onderling. Hierdoor kan een melding snel opgeschaald worden naar meerdere wijken of zelfs heel Heemstede. Het is zelfs mogelijk dat meldingen ook naar omliggende gemeentes worden doorgeschakeld door de samenwerking met omliggende groepen.

Om lid te worden van een buurtpreventiegroep verwachten we dat het lid zich houdt aan de afspraken als vermeld op deze website. In elke groep wordt gestreefd naar een zo stil mogelijke groep die alleen wordt gebruikt voor urgente meldingen, volgens de zgn. SAAR methode. Voor minder urgente meldingen verzorgt HeemstedeApp een FaceBook pagina. Duimpjes, "goed gedaan" of kritiek horen niet thuis in de preventiegroepen en de beheerders zijn nadrukkelijk verzocht hier strikt op toe te zien. Dat kan desnoods door leden die zich niet houden aan de afspraken te verwijderen uit de groep. Pas na een gesprek kan het betreffende lid eventueel weer worden toegevoegd aan de groep.

Twee wijken in Heemstede zijn niet aangesloten bij HeemstedeApp. Dit zijn het Groenendaalkwartier en het Spoorwegkwartier.

HeemstedeApp wordt geleid door enkele wijkgroepbeheerders, zij vormen tezamen het kader. Wijkbeheerders die ook hun steentje willen bijdragen in het kader zijn altijd welkom!

De kaderleden noch de wijkgroepbeheerders ontvangen enige vergoeding voor hun werk. De hosting van de website en het onderhoud hiervan wordt verzorgd door een van de wijkgroepbeheerders. Er kan geen enkele garantie worden gegeven voor het functioneren van HeemstedeApp of de wijkgroepen: iedereen doet wat hij of zij kan binnen zijn of haar mogelijkheden. Vind je dat er iets beter kan? Je bent welkom om het te komen realiseren!

Doel

  • Veiligere wijken in Heemstede
  • Alertheid verhogen in de wijk
  • Signaleren
  • Samen een oogje in het zeil houden
  • Melden van verdachte situaties
  • Plannen van verdachte personen verstoren
  • Voorkomen van inbraak en diefstal
  • Hulp bij medische noodsituaties