Corona hulp zoeken of aanbieden?

De Heemsteedse buurtpreventiegroepen zijn niet bedoeld voor corona hulpvragen tenzij het een noodsituatie betreft die past binnen de definitie die we hiervoor hanteren. Voor het zoeken of aanbieden van hulp kunt u wel terecht op bijvoorbeeld:

Ga nooit in op hulp-aanbiedingen van vreemde mensen die bij u aan de deur komen. Geef nooit uw pincode, ook niet aan bv. pakketbezorgers. Betaal mensen met bv. een tikkie.

De preventiegroepen mogen natuurlijk wél worden ingezet tegen verdachte hulp-aanbiedingen aan de deur! Bel wel eerst 112.

Whatsapp buurtpreventie in Heemstede

Met naar schatting ruim 3000 leden faciliteert het burgerinitiatief HeemstedeApp verreweg het grootste buurtpreventie-netwerk in Heemstede. Hierbij is Heemstede opgedeeld in een 35-tal wijkgroepen die op meerdere manieren met elkaar zijn verbonden. Hierdoor kunnen meldingen zeer snel worden gedeeld binnen groepen maar ook van groep naar groep.

U kunt zich eenvoudig aanmelden voor de preventiegroep in uw wijk (zie het wijkoverzicht). Na aanmelding wordt u toegevoegd aan de WhatsApp preventiegroep van deze wijk. U behoeft, naast WhatsApp, geen aparte app te installeren op uw mobiele telefoon.

De WhatsApp-groep is slapend tot zich iets in uw buurt voordoet, de meldingen worden gedaan volgens het SAAR principe. Wanneer een deelnemer een melding heeft gedaan in een groep kan de beheerder dit indien relevant aan aangrenzende wijken doorgeven. Dat kan omdat de beheerders meestal ook lid zijn van omliggende groepen. De beheerders van omliggende groepen kunnen zo'n melding zelf natuurlijk ook overnemen.

Daarnaast worden wijk-overschrijdende meldingen doorgeplaatst naar een centrale WhatsApp-groep voor de beheerders. Wanneer andere beheerders dit zinvol lijkt kunnen zij berichten uit deze groep overnemen naar hun eigen groep. Daarnaast werken we samen met de politie: zij kunnen bijvoorbeeld ook berichten plaatsen in deze centrale groep waarna deze kunnen worden verspreid.

In de groepen worden alleen concrete, urgente alarmmeldingen worden geplaatst. Er mag daarop worden gereageerd wanneer concrete informatie wordt toegevoegd.  Berichten als duimpjes, complimenten, opmerkingen enz. zijn ongewenst en de beheerders streven er naar om hier goed op toe te zien. NB. Commerciële berichten, aankondiging evenementen en berichten over bv. collectes, deur-aan-deur verkoop of zoekgeraakte huisdieren of sleutels willen we ook niet zien in deze groepen.

U kunt zich aanmelden voor de groep uit uw buurt via het aanmeldformulier 

Voorwaarden om u aan te kunnen melden:

  • woonachtig in Heemstede
  • minimale leeftijd: 16 jaar
  • Whatsapp op uw telefoon.

Uw aanmelding wordt direct verstuurd aan de beheerders in uw wijk. Zij zullen u toevoegen al kan hier een paar dagen overheen gaan. Mocht het naar uw idee te lang duren, neem dan even contact op met info@heemstedeapp.nl.

HeemstedeApp is een burgerinitiatief bestaande uit een een 5-tal kaderleden. Zij faciliteren met HeemstedeApp de 35 wijkgroepen die momenteel door een 40-tal wijkbeheerders worden verzorgd. Iedereen doet dit vrijwillig. HeemstedeApp ontvangt op dit moment geen financiële ondersteuning vanuit de gemeente of anderszins.

Facebook posts