Wijkindeling

In overleg met de wijkagent is deze wijkindeling tot stand gekomen. Voor de opdeling is gebruik gemaakt van natuurlijke grenzen, strategische keuzes en geografische grenzen. Een aantal wijken zijn nadien gesplitst.

Na het klikken op een wijk in onderstaande kaart verschijnt de naam van de groep en beheerder.


Legenda

 • Rood: op initiatief van HeemstedeApp is hier een buurtpreventie WhatsApp groep gerealiseerd
 • Groen: hier was al eerdereen WhatsApp groep actief en deze werkt nu samen met HeemstedeApp
 • Geel: de wijk heeft nog niet voldoende deelnemers om een eigen groep te krijgen. Maar er heeft zich wel al een beheerder aangemeld
 • Blauw: de wijk heeft genoeg deelnemers om een eigen groep te krijgen maar er is helaas nog geen beheerder gevonden. De deelnemers zijn nu lid van Heemstede Noord
 • Paars: de wijk heeft genoeg deelnemers om een eigen groep te krijgen maar er is helaas nog geen beheerder gevonden. De deelnemers zijn nu lid van Heemstede Zuid

Omliggende wijken

Iedere wijkbeheerder is in principe ook lid van de groepen om de eigen wijk heen. Hierdoor kunnen berichten snel van wijk naar wijk worden doorgezet.

We streven er naar om dit ook te doen met de gemeentes om Heemstede heen, te weten:

Beheert u een WhatsApp groep grenzend aan Heemstede en lijkt het u ook een goed idee om samen te werken, neemt u dan eens contact met ons op.

Overigens zijn alle wijkbeheerders in principe ook lid van de beheerdersgroep: meldingen die mogelijk heel Heemstede aangaan worden hier gemeld waardoor beheerders die meldingen snel door kunnen zetten. Deze beheerdersgroep is niet bedoeld voor beheerders van buiten de gemeente. 

 

Wijken in Heemstede

Inmiddels bij HeemstedeApp aangesloten wijken

 • Raadspensionarissenbuurt (omgeving Koediefslaan/Lanckhorstlaan)
 • Spoorwegkwartier
 • Vogelpark en Haringbuys
 • Zandvoortselaan Zuid
 • Zandvoortselaan Noord (Bloemenbuurt)
 • Schilderbuurt Oost
 • Schilderbuurt West (Jan van Goyen e.o.)
 • Componisten Noord
 • Componisten Zuid
 • Franz Leharlaan e.o.
 • Centrum Oost
 • Centrum West
 • omg. Landzichtlaan e.o.
 • Blekersvaart / Overbos
 • Geleerden Noord
 • Geleerden Oost
 • Geleerden West
 • Raadhuis Oost
 • Wilhelminaplein e.o.
 • Indische buurt Noord
 • Indische buurt Oost
 • Indische buurt Zuid
 • Rivieren
 • Merlenhoven
 • Glip I
 • Glip I (Troelstralaan e.o.)
 • Glip II (gevogelte)
 • Prinsenlaan e.o

Nog niet aangesloten wijken

 • Station
 • Noordelijk Crayenester
 • Verzetslieden
 • Provinciënbuurt.

WhatsApp Buurtpreventie gebruikers uit bovenstaande wijken zijn toegevoegd aan twee algemene groepen: Heemstede Zuid of Heemstede Noord in afwachting van een eigen wijkgroep, wilt u deze beheren? Kijk dan even op: taken voor de beheerder.

Buurten met andere buurtpreventie oplossingen

Deze buurt ontvangt geen meldingen via HeemstedeApp, ook niet van omliggende buurten. Beheerders van omliggende wijken zijn geen lid van de Groenendaalkwartier buurtpreventie groep. De groep is uitgenodigd deel te nemen aan HeemstedeApp maar zij hebben dit vooralsnog afgehouden.