Collectes en colportage

Voor het collecteren, het werven van donateurs en voor verkoop aan de deur (venten) is in Heemstede een vergunning nodig.  Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt het niet, vraag dan om legitimatiebewijs en vergunning. Kan er geen vergunning worden overlegd dan kunt u de politie bellen (0900-8844). Wordt u bedreigd of er is sprake van spoed bel dan 112. Daarnaast vragen we u altijd melding te doen naar ons. Dat kan via facebook, via email heemstedeapp@gmail.com of naar de beheerders van je preventiegroep.

Bij melding probeer signalement te geven en de looprichting.

Op de website van de gemeente Heemstede staat het voor Heemstede geldende Collecteren en venten overzicht. Hierin staan alle verleende vergunningen voor collecteren, donateurswerving en venten. Het collecterooster van het CBF is landelijk. Hierin zijn vrije periodes opgenomen. Deze zijn bedoeld voor plaatselijke instellingen en instellingen die niet in het landelijk collecterooster zijn opgenomen. Een vergunning is op zich zelfs verplicht wanneer kinderen langs de deur gaan voor een sponsorloop op school.

Op de website van ConsuWijzer staan de rechten die u als koper heeft - zoals het recht op informatie en het recht op bedenktijd - op heldere wijze uitgelegd.

Melding van geen-vergunning behoren niet verspreid te worden via de preventiegroepen, tenzij het echt frauduleus lijkt of de situatie bedreigend leek. Meldingen mogen wel worden gedaan naar facebook en/of de beheerders van je whatsapp preventie groep.

Zij kwamen al langs

Over onder meer onderstaande organisaties ontvingen we in 2016 een melding. Deze organisaties waren niet volgens het collecterooster gerechtigd langs de deuren te gaan. Ook waren de personen niet in staat een vergunning te tonen. Of de personen aan de deur daadwerkelijk iets met de betreffende organisaties te maken hebben is ons niet bekend.

 • Dubieuze collecte (17/10). Man, grijs haar, blauw jack. Volgens het collecteren en venten overzicht mag er van 16 t/m 22 oktober niet worden gevent. Toch is er naar blijkt een collecte-vergunning afgegeven, welke niet is opgenomen in het overzicht. We informeren bij de gemeente.
 • Artsen Zonder grenzen (25/7). Zij geven aan nooit te collecteren, wel donateurs te werven aan de deur. Komt iemand voor Artsen Zonder Grenzen collecteren, bel 112.
 • Stichting Kinderarmoede (21/7)
 • Stichting Plan (29/4)
 • Eneco (21/4. Navraag bij gemeente: geen vergunning. Mogelijk babbeltruc. Bij aantreffen direct politie bellen op 0900-8844 of in geval van als bedreigend ervaren situatie: 112)
 • E-On (4/4, "vergunning ligt op kantoor". Navraag bij gemeente: E-On heeft vergunning van 4 t/m 15 april maar is verplicht vergunning op verzoek te tonen)
 • KiKa (2/4)
 • Save the Children (5/3)
 • Greenpeace (26/2)
 • Altzheimer Nederland (19/2, 24/2)
 • Energie Direct (24/2)
 • Qurrent Energie (19/2)
 • Hellofresh (15/1, "vergunning ligt in auto")