HeemstedeApp

De samenwerkende WhatsApp Buurtpreventie Wijkgroepen te Heemstede vormen tezamen HeemstedeApp. De beheerders van de wijkgroepen vormen samen het kader van HeemstedeApp en delen meldingen vanuit hun groepen met elkaar. Hierdoor kan een melding snel opgeschaald worden naar meerdere wijken of zelfs heel Heemstede. Het is zelfs mogelijk dat meldingen ook naar omliggende gemeentes worden doorgeschakeld door de samenwerking met omliggende groepen.

De afspraken die gelden op de WhatsApp groepen staan vermeld op deze website. We streven ernaar dat de groepen zo stil mogelijk zijn en uitsluitend worden gebruikt voor urgente meldingen, volgens de zgn. SAAR methode. Voor minder urgente meldingen verzorgt HeemstedeApp een FaceBook pagina

Heemstedeapp is een burgerinitiatief dat is gerealiseerd met medewerking van zowel de politie als de gemeente Heemstede. Bijna alle whatsapp buurtpreventie wijkgroepen in Heemstede maken deel uit van dit samenwerkingsverband, voor zover bekend heeft slechts één groep zich niet aangesloten bij dit initiatief.

 

Doel

  • Veiligere wijken in Heemstede
  • Alertheid verhogen in de wijk
  • Signaleren
  • Samen een oogje in het zeil houden
  • Melden van verdachte situaties
  • Plannen van verdachte personen verstoren
  • Voorkomen van inbraak en diefstal
  • Hulp bij medische noodsituaties

Wijken

In de Provinciënbuurt hebben zich voldoende deelnemers aangemeld om een eigen preventiegroep te realiseren. Hiervoor is wel een beheerder nodig. Interesse? Neem dan even contact met ons op. 

In de Verzetsliedenbuurt hebben zich nog niet genoeg mensen aangemeld voor een eigen preventiegroep. Ook is er nog geen beheerder. U kunt zich wel aanmelden voor deze groep. U wordt dan toegevoegd de algemene Heemstede Zuid groep.

In de wijk Noordelijk Crayenester is geen beheerder meer. Wilt u deze groep beheren? Neem dan even contact met ons op. 

In de wijk Groenendaalkwartier is een WhatsApp preventiegroep actief welke niet is aangesloten bij HeemstedeApp. Meldingen naar en vanuit die groep worden mogelijk niet snel doorgezet naar andere groepen. Wanneer u vanuit deze wijk lid wordt van HeemstedeApp dan wordt u toegevoegd tot de algemene Heemstede Zuid groep. Bij voldoende deelnemers en een beheerder kan worden overwogen voor het Groenendaalkwartier alsnog een HeemstedeApp WhatsApp groep te realiseren.

In alle overige wijken zijn één of meer HeemstedeApp WhatsApp groepen actief.

Indien er nog geen wijk is voor uw buurt zult u in afwachting van een wijkgroep in één van de algemene groepen: Heemstede Noord en Heemstede Zuid worden geplaatst.